Potilasvahingot

Raskaana olevien ja synnyttävien äitien hoito on Suomessa yleisesti ottaen laadukasta ja luotettavaa. Siitä huolimatta potilasvahinkoja voi sattua niin sairaaloissa, terveyskeskuksissa kuin yksityisillä lääkäriasemillakin. Myös muunlaiset potilaan ja hoitavan tahon väliset ongelmatilanteet, jotka eivät liity varsinaisiin potilasvahinkoihin, vaativat selvittelyä ja ratkaisuja. Kun potilasvahinko sattuu, on tärkeää, että vahingon kärsineet ja hoidosta vastaavat ammattihenkilöt saavat jokainen oikeudenmukaisen ja asiallisen kohtelun.

Epäilessäsi potilasvahinkoa, sinun kannattaa ottaa ensin yhteyttä synnytyssairaalan potilasasiamieheen. Häneltä saat tietoja siitä, miten voit pyytää potilasarkistosta synnytystäsi ja hoitoasi koskevat paperit itsellesi. Mikäli syytä potilasvahingosta ilmoittamiseen on, häneltä tai sairaalan sosiaalityöntekijältä  saat apua vahinkoilmoituslomakkeen täytössä Potilasvakuutuskeskukselle sekä Valviraan. Lapsen menehtymiseen tai vaikeaan pysyvään vammautumiseen johtaneen hoitovirhe-epäilyn voi ilmoittaa terveydenhuollon kanteluna Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviraan.

Mikäli hoitovirhe osoittautuu vakavaksi, on mahdollista palkata asianajaja hoitamaan perheen vahingonkorvausvaatimusta eteenpäin käräjäoikeudessa.

 

Menetin poikani synnytyksessä lääkärin tekemään leikkausvirheeseen. Poikani kuoli hapenpuutteeseen ja sain itsekin vakavia vaurioita samaisessa leikkauksessa. Ensin tuli shokki siitä, että olin menettänyt lapsen, sitten tuli vielä suurempi shokki, kun sain tietää sen johtuneen hoitovirheestä. Sain onneksi jo sairaalaassa tukea ja kehoituksen tehdä hoidostani muistutus sairaalalle sekä viedä asia tutkittavaksi eteenpäin potilasvakuutuskeskukselle ja Valviralle. Potilasvakuutuskeskus tutki hoitoani noin 6 kk, jonka jälkeen tuli päätös jossa todettiin hoitovirheen sattuneen ja minun olevan oikeutettu korvauksiin. Sairaalan potilasasiamies auttoi minua tekemään korvaushakemuksen. Potilasvakuutuskeskus maksoi mm. hautajaiskulut sekä minulle erittäin suureksi avuksi olleen kriisi-ja traumaterapian. Valvira käsitteli asiaa noin vuoden, jonka jälkeen sieltä tuli päätös jossa hoitovirhe todettiin ja leikanneelle lääkärille annettiin huomautus.Tämän jälkeen olin yhteydessä Potilavahinkoapu Oy:n ja sain sieltä apua viedä asiaa edelleen eteenpäin. Tällä hetkellä asiaa tutkii rikospoliisi. En tiedä kauanko tutkinta vielä kestää, enkä sitä johtaako se oikeustoimiin vai ei. En olisi ikinä uskonut tämän prosessin vievän näin kauan aikaa. Pitkä ja raskas tie. Sain surun lisäksi tietoisuuden siitä, että lapseni kuolemasta on vastuussa joku omalla huolimattomuudellaan. Sain valtavan paperisodan, sekä kokea byrokratian hitaat ja kankeat rattaat. Välillä en edes ymmärrä kuinka olen jaksanut tätä viedä jo yli 2-vuotta eteenpäin.. Mutta en olisi voinut muutenkaan toimia, koen, että olen sen lapselleni velkaa. - Äiti, 32v. -

 

Lähteet:

Suomen potilasvahinkoapu

Potilasvahinkokeskus

Valvira