Yliaikaisuus

Yliaikaisuuteen liittyvä perinataalikuolleisuus on noin 2-3-kertainen, kun sitä verrataan 38.-40. raskausviikon iässä syntyneisiin. Syinä ovat ennen kaikkea makrosomiaan (täysiaikaisessa raskaudessa yli 4500g painoinen sikiö) liittyvät hartiadystoksia ja ulosauton ongelmat. Yliaikaisuus lisää makrosomian riskiä 3-7-kertaisesti. Hartiadystoksiatapauksista noin 40% on yliaikaisia.