Käpy ry:n toiminta

Käpy - Lapsikuolemaperheet Ry on vertaistukiyhdistys, joka auttaa kaikkia lapsensa menettäneitä perheitä. Tukea tarjotaan tukipuhelimen, tukihenkilöiden sekä ympäri Suomea kokoontuvien keskusteluryhmien avulla. Kävyn verkkosivuilla on myös lapsen kuolemaa käsittelevää tukikirjallisuutta. Kävyn toiminnassa on mukana paljon kohtukuoleman kokeneita perheitä.

Käpy on aatteellisesti sitoutumaton ja voittoa tavoittelematon järjestö, jonka jäsenet ovat lapsen kuoleman kokeneita vanhempia, sisaruksia, isovanhempia ja perheen ystäviä sekä työssään lapsikuolemia kohtaavia.

Kävyn keskeisin toimintamuoto on tukitoiminta. Vanhemmille järjestetään tarvittaessa koulutettu tukihenkilö tai perhe, jonka kanssa he voivat olla yhteydessä oman tarpeensa mukaan.

Käpy pyrkii järjestämään perheviikonloppuja kolme kertaa vuodessa. Ohjelmaan sisältyy aikuisten pienryhmäkeskusteluja surusta ja eri teemoista ja  yhdessäoloa. Lapsille on järjestetty omaa ohjelmaa. Kouluikäiset lapset käsittelevät surua vertaistukiryhmissä. Alle kouluikäisille lapsille on järjestetty lastenhoito. Ohjelmassa on myös perheen yhteistä ohjelmaa.

Kävyn vertaistukiryhmät kokoontuvat usealla eri paikkakunnalla pääsääntöisesti kerran kuukaudessa.

Lisäksi tiedotus ja tutkimus ovat tärkeä osa Kävyn toimintaa. Yhdistys julkaisee KÄPY-lehteä, joka ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Tutkimustoimikunta seuraa koti - ja ulkomaisia lapsen kuolemaan ja suruun liittyviä tutkimuksia ja referoi jäsenistölle uusista tutkimustuloksista Käpy-lehdessä.