Intrauterin fosterdöd

Välkommen till en sida om intrauterin fosterdöd dvs om när barn dör i magen. Sidan är skapad av finländska mammor som mist sina barn genom intrauterin död antingen i livmodern innan födseln eller under förlossningen. Vårt syfte är att sidan skall fungera som stöd till dig som mist ett barn och vår förhoppning är att ämnet, som berör så många familjer, en dag inte längre ska vara tabubelagt, utan öppet kan diskuteras. Sidan är ursprungligen gjord på finska och därför refererar vi till finsk sjukvård och hänvisar dels till finska källor. 

Man talar om intrauterin fosterdöd då ett foster dör under graviditeten eller under förlossningen efter fullgången graviditetsvecka 22 eller då fostret väger över 500 gram då graviditetslängen är okänd. I Finland föds årligen ca 40-60 000 barn, varav ca 0.3 procent omkommer i livmodern. Det innebär att ca 100-200 familjer årligen mister sitt barn innan barnets liv utanför mammans mage ens hinner börja. Att mista ett barn genom intrauterin död är annorlunda än att mista ett levande fött barn som levt, eftersom det kan vara svårare att sörja något som ännu inte hunnit bli konkret för familjen.  

Sidorna erbjuder hjälp, stöd och råd för både föräldrar som mist sitt barn och deras anhöriga. Vi har samlat information och erfarenheter om både det praktiska och det känslomässiga. Vi saknar medicinsk kompetens, men vår förhoppning är att familjer som upplevt intrauterin död ska erbjudas allt det stöd som finns att få. Vi vill poängtera att ingen som mist sitt barn är ensam, utan vi är sorligt många, även om ämnet är främmande för allmänheten. 

 fosterdod_info.jpg