Livet från och med nu

Efter hemkomsten från sjukhuset möter familjen som råkat ut för fosterdöd ett liv som avviker från det som de planerat och drömt om. Man kan klara sig ur chocken och livskrisen som den fosterdöden förorsakat, men det kan vara svårt att klara sig ensam. Då gäller det att söka sig den typ av hjälp och stöd som passar en själv bäst. Under denna rubrik behandlas traumat, sorgen och rädslorna som fosterdöden medför, men även nästa graviditet.