Käpy-föreningens träffar

Föreningen Käpy ordnar gruppträffar för kamratstöd på olika orter i Finland. Alla föräldrar och anhöriga som mist ett barn är välkomna till samtalsgrupperna. Även föräldrar till barn som dött i livmoderna deltar i grupperna och i en del av grupperna utgör de majoriteten. Man behöver inte delta regelbundet. Samtalen har inga förutbestämda teman utan uppstår utifrån det som deltagarna tar upp i diskussionen. Träffarna är sekretessbelagda och kräver förhandsanmälan till gruppledaren. Gruppledarna är utbildade volontärer som även de mist ett barn. Gruppernas samlingstider och -platser finnes på Käpys webbsida.