Försäkringar

Nästan alla försäkringsbolag har försäkringsvillkor om att försäkringen träder i kraft först efter barnets födsel. En del bolag har returnerat reservationsavgiften då det fått besked att barnet döt.