Förebyggande och räkning av fosterrörelser

En del livshotande tillstånd utvecklas snabb och utan varningstecken. Att förebygga dem är väldigt svårt om inte omöjligt. Andra tillstånd utvecklas långsammare och ifall de upptäcks i tid kan barnet ibland behandlas intruterint eller räddas med kejsarsnitt då graviditeten varat tillräckligt länge. Uppföljning och undersökningar på mödravårdcentralen och moderskapspolikliniken kan hjälpa till att upptäcka en del graviditetskomplikationer som oupptäckta kan leda till intrauterin död.

Systematisk räkning av fosterrörelser är ett viktigt redskap för att upptäcka förändringar i barnets tillstånd. Varje barn har sitt eget rörelsemönster som mamman lär känna. Bebisar rör sig i regel 30–50 gånger i timmer och håller 20–40 minuters pauser däremellan då de sover. Då mamman anstränger sig fysiskt minskar fosterrörelserna och då mamman vilar ökar de.

Fosterrörelserna styrs av det centrala nervsystmet och om det centrala nervsystemet får tillräckligt syre rör sig fostret normalt. Rörelserna minskar i frekvens och intensitet om fostret lider av kronisk syrebrist. På detta baserar sig räkning av fosterrörelser.  

Det är skäl att utföra den systematisk räkningen av fosterrörelserna under den dygnstid då fostret normalt rör sig mest, även om räkningen kan utföras vilken tid på dygnet som helst. 

Lägg dig i sidoliggande ställning. Minst 10 rörelser bör kännas under en timmes period. Alla separata och enstaka rörelser kan räknas som rörelse, men räkna inte hick-rörelser. Sök dig till mödravården oberoende av dygnstid om du känner mindre än 10 rörelser per timme eller rörelserna endast känns svaga. Det är även bra att förstå att hjärtljud med hemma-dopplerapparat inte är lika med att barnet mår väl.


Tidigare trodde man att fosterrörelserna minskar mot slutet av graviditeten, men numera finns bevis för att detta inte stämmer. Att rörelserna upphör är inte heller alltid ett tecken på intrauterin död, utan 75–85 % av rörelselarmen (mindre än 10 rörelser per timme) är falska larm. 

Mamman känner 80–90% av bebisens rörelser och därför är hennes observation av att rörelsernas intensitet eller frekvens minskat, eller att  rörelserna upphört, alltid något som ska tas på allvar.

 

Referenser:

Sikiön liikelaskenta. 1997. Opasvihko. Jyväskylän kaupunki, Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus.