De vanligaste orsakerna

I 90 % av fallen kan orsaken till den intrauterina fosterdöden fastställas. Då dödsorsaken förblir oklar talar man om plötslig intrauterin spädbarnsdöd.

De vanligaste orsakerna till intrauterin död är:

Infektion (virus eller bakterie)

Funktionsstörning i moderkakan

Navelsträngskomplikationer

Sjukdom eller missbildning i fostret

Blödning i moderkakans eller navelsträngens blodkärl

Blodpropp eller koagulationsstörning

Överburenhet

 

Referenser:

Eskola K. & Hytönen E. 2002. Nainen hoitotyön asiakkaana. Helsinki: WSOY.

Lääketieteen sanasto. 2010. Duodecim terveyskirjasto. Viitattu 28.6.2010.

Paananen U. K., Pietiläinen S., Raussi-Lehto E., Väyrynen P. & Äimälä A-M. 2006.  Kätilötyö.  Tampere: Edita.

Tiitinen Aila. 2009. Kohtukuolema (sikiökuolema). Lääkärikirja Duodecim. Viitattu 26.6.2010.

Ylikorkala O. & Kauppila A. (toim.). 2004.  Naistentaudit ja synnytykset. Helsinki: Duodecim.