Statistik

Enligt Institutet för välfärds födelseregister avslutas 3-4 / 1000 graviditeter med att barnet omkommer i livmodern. Då ca 60 000 barn årligen föds i Finland innebär det att 180-240 av dem dör intrauterint. Under förlossningenn avlider ca 10 barn årligen (12 barn år 2007, 8 barn år 2008). Cirka 30 barn saknar data om tidpunkten då döden inträffat och största delen av dem har dött innan födelsen.

Följande tabell illustrerar intrauterin död enligt kön under åren 1989-2012.

 

      År    Sammanlagt   Pojkar         Flickor                

 

     1989          248         132            116
     1990          270         144            126
     1991          271         151            120
     1992          264         136            128
     1993          233         122            111
     1994          219         130             89
     1995          250         128            122  
     1996          210         111             99  
     1997          221         122             99
     1998          211         104            107
     1999          177         102             75  
     2000          231         127            104
     2001          185         107             78
     2002          176          93              83
     2003          178          97              81
     2004          187          82            105
     2005          182          89              93
     2006          193         102             91
     2007          204         115             89
     2008          189          92              97
     2009          217*        114            100
     2010          180*         88             88
     2011          164*         63             96
     2012       163*         71             89
     2013
     2014
     2015

Tabell: Dödfödda barn 1989-2012.
*barn saknar data om kön 

Graviditetsvecka

Perinataldöd*

%

<244614,9
24-254313,9
26-27278,8
28-29165,3
30-31227,1
32-33206,5
34-35309,7
36-37299,4
38-393912,7
>403210,4
Ei tietoa41,3

Tabell: Perinataldödlighet i Finland enligt graviditetsvecka
(Födelseregistret år 2002)

* Perinataldödlighet inkluderar dödfödda samt barn som dött under första levnadsveckan.

 

Referensert:

Väestönmuutokset 2006. Väestömuutokset 2007. Tilastokeskus.

Väestönmuutokset 2008. Väestömuutokset 2010. Tilastokeskus.

Synnytykset ja vastasyntyneet. THL. 2010.