Födelseregistret

I Finland registeras intrauterin fosterdöd i två officiella databaser; Stakes befolkningsregister och födelseregistret på Institutionen för hälsa och välfärd. Sjukhusen är förpliktigade att anmäla dödfödda barn till databaserna. 

Födelseregistret insamlar data om alla födslar med  levande och dödfödda barn motsvarande 22 graviditetsveckor eller med födelsevikt överstigande 500 gram.

Statistiken från åren 2005-2008 visar 186-206 dödfödda barn per år det vill säga 0,3 % av alla födslar. Cirka 0,2 % av födda barn det vill säga 92-102 barn per år dog under första levnadsveckan.

Födelseregistrets statistik avviker något från befolkningsregistrets eftersom Instutionen för hälsa och välfärd inkluderar alla i Finland födda barn, medan Stakes befolkningsregister inkluderar endast födda finska medborgare eller födda barn till permanent i Finland boende invånanare.

För tidigt (innan graviditetsvecka 37) födda barns andel ökade under slutet av 1990-talet, men har sjunkit lite under senaste år. År 2001 föddes 6,0 % av barnen för tidigt medan motsvarande andel år 2008 var 5,7 %.

Andelen barn med låg födelsevik (under 2500 gram) är oförändrad under senaste år. År 2008 var andelen barn med låg födelsevikt 4,3 % dvs lika stor som år 2003.

Perinataldödligheten har så småningom sjunkit: år 1998 var andelen barn som dog intrauterint eller under första levnadsveckan 6,6/1000 födda barn. År 2008 var motsvarande andel 4,8 promille. Perinataldödligheten i Finland, vid sidan av Sverige, Norge, Island och Japan, är fortfarande lägst i världen.

 

Referenser:

Institutionen för hälsa och välfärd