Terminologi och förekomst

Missfall (ofrivillig abort)

Cirka 10–15 % av graviditeter som registrerats inom hälsovården avbryts med missfall, varav största delen redan innan utgången av graviditetsvecka 8 och merparten innan utgången av graviditetsvecka 12.

Missfall innebär att fostret dör innan graviditetsvecka 23 inleds. Fosterdöd efter graviditetsvecka 22 eller fosterdöd av ett minst 500 gram vägande foster kallas intrauterin död.

Det har uppskattats att upp till en tredjedel av alla graviditeter avbryts av sig själv och merparten av missfall sker alldeles i början av graviditeten då kvinnan fortfarande är omedveten om sin graviditet. Således är tillförlitlig statistik svår att samla in. Årligen vårdas dock 17 000 missfallspatienter i Finland. Det finns många möjliga orsakerna till missfall, men i enskilda fall förblir orsaken ofta obestämd. Hälften av missfall beror på kromsomrubbningar hos fostret.

 

Avstannad graviditet

Förekommer i graviditetsvecka 10–13 och utgör cirka 2,8 % av graviditeter. Tidig diagnos möjliggör optimal handläggning, vilket kan tänkas minska oväntande akuta blödningar och ingrepp på jourtid.

 

Abort

Årligen utförs cirka 10 000 aborter och denna siffra inkluderar alla aborter oberoende av graviditetsläng.

 

Prenataldödlighet

Intrauterin död det vill säga prenataldöd innebär att ett 22-graviditetsveckors eller minst 500 gram vägande foster omkommer i livmodern under graviditeten eller under förlossningen. Uppskattningsvis avbryts 0,3–0,5 % av graviditeter med utgången graviditetsvecka 22 på grund av intrauterin död. Merparten av intrauterin fosterdöd inträffar mycket nära det beräknade datumet eller vid överburen graviditet.

 

Perinataldödlighet

Perinataldödlighet inkluderar dödfödda barn samt barn som dött under första levnadveckan. År 2000 var den totala perinataldödligheten 5,7 promille (flickor cirka 5 och pojkar cirka 6 promille), beräknad per 1000 (dödfödda + levande) födda barn. Perinatadödligheten är på samma nivå i alla de de nordiska länderna.Neonataldödlighet

Neonataldödlighet avser mängden barn som dött vid under 28 dygns ålder per 1000 levande födda barn. Av tusen minst 1000 gram vägande barn föds  2–3 döda och ett barn dör under första levnadsveckan. Under neonatalperioden avlider cirka 2,4 promille av levande födda, varav merparten under fösta levnadsveckan.Spädbarnsdödlighet

Begreppet beskriver andelen födda barn som dör under sitt första levnadsår per tusen levande födda.  Spädbarndödligehetn är cirka 3,6 promille.

Av levande födda barn konstateras cirka 3 % ha missbildningar (1500–1900 barn/år), varav en tredjedel har grava missbildningar eller ett syndrom.

I Finland diagnostiseras grava missbildningar hos cirka 2,9 % av alla levande födda och av dem dör cirka 5 % som en följd av missbildningen trots behandling under spädbarnsåldern. Grava missbildningar kan konstateras hos cirka 18,2 % dödfödda och bland dem utgör missbildningen dödsorsaken hos 67,9 %.

Av barn som dött under perinatalperioden (dödfödda eller barn som dött inom första levnadsveckan) har 27,3 % grava missbildningar, medan mostavarande siffra för barn som dött under spädbarnsperioden (under ett års ålder) är 44,6 %. Allt som allt förekommer missbildningar hos 31,1 % av dödfödda och spädbarn som dött.

Missbildningar som dödsorsak under tidig barndom förblev på samma nivå, cirka 24,2 %, under åren 1993-2002; cirka 114 barn årligen föddes livlösa eller dog under spädbarnsåldern på grund av missbildning. 

 

Levande född

Ett nyfött barn som oberoende av graviditetslängd andas eller uppvisar andrar livstecken som hjärtljud, pulsation i navelsträng, frivilliga rörelser och detta oberoende av om moderkakan lossnar eller navelsträngen klippts.Fruktsamhetstal

Måttet beskriver antalet levande födda barn som föds under en kvinnas fertila ålder, förutsatt att hon lever under hela sin fertila ålder och att de åldersgrupperade fruktsamhetstalen för året i fråga gäller under hela fertilitetsperioden.Dödfödd

Foster eller nyfödd som vid födseln inte uppvisar livstecken och vars graviditetsveckor motsvarar minst 22 eller födelsevikt överstiger 500 gram.


Födsel (ett fött barn)

Framfödandet av ett foster vars graviditetsveckor motsvarar minst 22 eller födelsevikt överstiger 500 gram. En abort som utförs med tillstånd av Instutet för hälsa och välfärd under graviditetsvecka 22–23 (innan 24+0) är inte en födsel.

 


Referenser:

Rita Kreula: Kuvittelenko, vai kuoliko jotain? (s. 148-151)

Sinulle, joka olet menettänyt lapsesi (Tyks)

THL:n syntymärekisteri