Fysiskt välmående

Sörjandet förorsakar diverse olika fysiska symtom hos både mamman och pappan efter den intrauterin fosterdöden. Det är viktigt att ta hand om sin hälsa bättre än tidigare. Allmäna fysiska reaktioner som sorgen framkallar berörs närmare här.

Gråtandet kan kännas fysiskt ansträngande i nack-och skulderrefionen och stråla därifrån till huvudvärk. Det kan vara bra att exempelvis söka sig till en massör eller försöka slappna av i den spända muskulaturen på annat sätt. 

Sörjande sänker immunförsvaret och därför är det viktigt att söka vård och vid behov medicinering även för de vanligaste sjukdomarna för att förebygga komplikationer av dem. Om sorgen anstränger hjärtat och förorsakar hjärtsymtom är det skäl att uppsöka läkaren.

Mamman rekommenderas kontroll om blödningen efter förlossningen drar ut på tiden i och med att det finns en risk för livmoderinflammation om en del av moderkakan ligger kvar i livmodern. 

Fysiskt välmående är fördelaktigt vid sorg och således är det viktigt att ta hand om sin kropp. Förutom att vårda symtom är det viktigt att äta hälsosamt och regelbundet, samt motionera enligt egen ork och sova möjligast väl.