Käpy föreningens verksamhet

Käpy - Lapsikuolemaperheet Ry är den stödverksamhetsorganisation, som hjälper alla familjer som mist ett barn.  Stöd erbjuds i form av en stödtelefon, stödpersoner, samt samtalsgrupper som träffas på olika orter i Finland. På Käpys webbsida hittar ni stödpaket om att mista ett barn. I Käpys verksamhet deltar även många familjer som varit med om intrauterin fosterdöd.  

Käpy är en ideologiskt oberoende och icke-vinstindrivande förening vars medlemmar är föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar eller närstående till familjen som mist ett barn, samt proffesionella som genom sitt arbete kommer i kontakt med barnadöd. 

Stödverksamheten är Käpys huvudsakliga verksamhet. Föräldrar som mist sitt barn får vid behov en egen stödperson eller stödfamilj, som de kan ha kontakt med enligt egna behov.   

Käpy organiserar familjehelger ca. tre gånger per år. I programmet ingår gruppsamtal kring olika teman för vuxna kring och samvaro. Barnen har eget program. Barn i skolåldern bearbetar sorg i samtalsgrupper bestående av andra barn som mist ett syskon. Barnpassning erbjuds åt yngre barn. I schemat ingår även gemensamt program för hela familjen.

Käpys samtalsgrupper samlas på flera olika orter i regel en gång per månad. Käpy har även en aktiv Facebook grupp.

Dessutom är forskning och spridning av information en väsentlig del av Käpys verksamhet. Föreningen publiserar tidningen Käpy, som ges ut två gånger per år. Forskningskommitén följder med såväl inhemsk som utländsk forskning kring barnadöd och sorg, samt refererar forskningsresultat åt medlemmarna i Käpy-tidningen.