Vad om det händer igen?

Om intrauterin fosterdöd är mardrömmen för varje förälder är det mardrömmen för varje familj som upplevt intrauterin fosterdöd att uppleva det en gång till. 

Rädslan kan vara mycket stark och då hjälper inga vetenskapliga procentuella fakta eller inga tröstande ord som att  "blixten aldrig slår ner på samma ställe två gånger".

Varje familj måste bearbeta sina rädslor under nästa graviditet och en del lyckas någorlunda, medan andra behöver mycket professionell hjälp och stöd, samt stöd från anhöriga.

Även om man säger att det är extremt sällsynt och det saknas tillförlitlig statistik över familjer som upplevt upprepad intrauterin död kan det utifrån stödforum på internet bedömas att minst en familj per år möts av sorg en ytterligare gång. Detta är så fruktansvärt orättvist och sorgligt, svårare att diskutera än intrauterin död och tröstande ord är svåra att hitta i en sådan situation. Lyckligtvis klarar sig de flesta familjer även efter att mist ytterligare ett barn. I tidigare generationer, då familjerna var större och mödravården inte var lika högklassig som idag, var det vanligare att man miste ett eller flera barn. En del familjer vågade hoppas och försöka bli gravida igen och lyckades, medan en del klarade sig på andra sätt. En del klarar sig inte, familjer splittras eller så bryter någondera föräldern samman under sorgen. Att mista flera barn är en så tung erfarehet som skakar all grundläggande tillförlit i livet och familjer som mist flera barn behöver stöd och hjälp under en lång period efter förlusten.  

Orsaker bakom upprepad intrauterin död är till stor del outforskade, men det är möjligt att upprepad intrauterin fosterdöd förorsakas av två oberoende orsaker. Då handlar det om slumpen. Alternativt upprepas något, t.ex. beroende på mammans sjukdom eller en okänd faktor, som förorsakar intrauterin fosterdöd även i följande graviditet. Då är det frågan om samma orsak till upprepad intrauterin död. 

Risken för upprepad intrauterin fosterdöd kan vara extremt svår att fastställa även för medicinska specialister och det viktiga är riskerna inte tonas ner eller föräldrarna ges felaktig information.