Sörjandet

I detta avsnitt behandlas sorgen och bearbetandet av sorgen som uppstått då barnet dött i livmodern. Vi beskriver hur sorgen kan framkalla reaktioner i oss i form av känslor, tankar, observationer och kroppsförnimmelser. Egna avsnitt tillägnas mammans sorg, pappans sorg, barnets sorg och mor - eller farföräldrars sorg. 

 

Referenser:

Lapsen menetys, Perheen suru ja toipuminen, Väisänen Leena. Helsinki, Kirjapaja 1999.

Suru - Sydämen matka, Soili Poijula ja Ulla Halkola. Helsinki, Kirjapaja 2004.

Surutyö, Soili Poijula. Helsinki, Kirjapaja 2002.