Barnlöshet

Alltid börjar inte nästa graviditet trots att man så önskar och då blir man förutom sorgen efter att mist sitt barn att sörja sorgen över barnlösheten. Den officiella termen för barnlöshet efter fosterdöd i livmodern är sekundär barnlöshes, eftersom familjen ju redan har ett (eller flera) barn som dött i livmodern. Vid sekundär barnlöshet kan det första barnet ha fått sin början snabbt, medan ytterligare barn inte kommer trots önskan. 

Barnlöshet kan undersökas och behandlas. Behandlingarna hjälper en del familjer. År 2007 utfördes 13 300 infertilitetsbehandlingar. Var femte provrörsbefruktning (eller embryoöverföring) respektive 9 % av inseminationerna resulterade i födda barn. 

Om familjem inte önskar infertilitetsbehandlingar eller de inte lyckas måste familjen bygga upp sin framtidsbild på nytt. De kan överväga andra sätt att få barn eller ge upp sin drömmar. Då måste de bearbeta och sörja sorgen över barnlösheten. Livet utan egna barn kan vara ett fullt gott liv och ett nära förhållande till gudbarn, vänners barn eller släktingbarn kan vara mycket viktiga för familjen.  

Andra sätt att få barn är fosterförälderskap eller adoption. De är båda alternativ som kräver en längre betänketid, sörjande av barnlösheten och ny bedömning av de egna resuserna. Dessutom måste familjen vara beredda att samarbeta med myndigheterna och villiga att ge barnet, som kan ha även tunga livserfarenheter bakom sig, ett kärleksfullt hem.  

Information och kamratstöd i barnlösheten finnes på Simpukka - En förening för barnlösa.