Störningar i moderkakans funktion

Att moderkakan lossnar eller dess funktion är nedsatt är båda funktionsstörningar i moderkakan, som kan förekomma självständigt eller som en del av mammans sjukdom. Med ablation, som förekommer i 0,2-1,6 % av graviditeter, menas att moderkakan lossnat fullständigt eller delvis. Detta förutsätter alltid akut omhändertagande i och med att avlossning av moderkakan innan barnets födsel innebär en hög risk för fosterdöd. Om moderkaksavlossning förekommit i en tidigare graviditet är risken att detta upprepas i nästa graviditet 4,5- 17,3 %. Om moderkaksavlossning förekommit i två tidigare graviditeter ökar risken till 20%. Upprepade ablationer är dock sällsynta. 

Moderkakans sviktande funktion beror vanligen på havandeskapsförgiftning eller förhöjt blodtryck. Dessa orsakar sämre tillförsel av syre och näring, liksom brist av hormoner och tillväxtfaktorer som moderkakan producerar. Detta resulterar i att fostret lider av tillväxthämning och kronisk syrebrist. En normal bebis anpassar sig till förminskad syretillförsel och lider således lättare av syrebrist under själva förlossningen.

Orsaker till förtida moderkaksavlossning:

 • Avlossning i tidigare graviditet (11-faldigar risken)
 • Föreliggande moderkaka (15-faldigar risken)
 • Blödning i tidig graviditet
 • Tidigare ingrepp i livmodern som kejsarsnitt eller skrapning
 • För tidig förlossning och vattenavgång
 • Amnionit dvs. intrauterin infektion
 • Förhöjt blodtryck under graviditeten
 • Livmoderns anatomiska avvikelser
 • Flerbörd (flera foster)
 • Kort navelsträng
 • Skada i buken hos mamman
 • Diabetes hos mamman
 • Rikligt fostervatten
 • Mammans ålder: under 20 år eller över 35 år

 

Referenser:

Nuutila M. Raskaudenajan ongelmia. TherapiaFennica.fi.Viitattu 26.6.2010.

Raivio Kari. Sikiön kasvun säätely. 1988. Duodecim. Viitattu 26.6.2010.

Tikkanen M. \& Nuutila M. 2003. Istukan toistuva ennenaikainen irtoaminen. Duodecim 2003;119(14):1347-51. Viitattu 26.6.2010.