Navelsträngskomplikationer

I uppskattningsvis en tredjedel av alla graviditeter förekommer någon sort av navelsträngskomplikation. En för kort (under 35 cm) navelsträng kan förorsaka problem som förtida avlossning av moderkakan. En lång (över 70 cm) navelsträng kan o andra sidan slå knut eller trassla sig runt barnets hals, vilket leder till att syretillförseln till barnet minskar och barnet i värsta fall omkommer. Ungefär 1-2% av födda barn föds med en navelsträng som slagit knut och detta innebär en 5-10% förhöjd risk för intrauterin fosterdöd.  

Behandling av navelsträngskomplikationer kräver fortsatt forskning och nya tekniker som möjliggör intrauterina operationer. Intrauterina operationer är riskfyllda och komplicerade. Tryckförhållandena i navelsträngen kan sannolikt i framtiden undersökas med hjälp av titthålsteknik. 

 

Referenser:

Collins J.H., Collins C.L. \& Collins C. Silent Risk. Issues about the Human Umbicial Cord. Viitattu 26.6.2010.