Infektioner

Infektioner, som t.ex. listeria, parvovirus ja toxoplasma är endast sällan den egentliga dödsorsaken vid intrauterin död, men de kan leda till förtidig förlossning som i sin tur leder till att barnet omkommer.