Cirkulatoriska problem i navelsträng eller moderkaka

Blödning från moderkaka eller navelsträngens kärl förorsakas av

  • För tidig avlossning av moderkakan
  • Föreliggande moderkaka (placenta previa)
  • Fetofetal transfusion
  • Fetomaternal blödning
  • Vasa previa (navelsträngen fast mellan foster och uterus mynning)