Sjukdomar och missbildningar hos fostret

Vissa sjukdomar och missbildningar, som trisomi 13 och -18, Potters syndrom, Meckels syndrom, diverse hjärtfel och blodgruppsimmuniseringar ökar risken för intrauterin död.