Överburenhet

Perinataladödligheten är 2-3-faldig vid överburen graviditet, då den jämförs med barn födda i graviditetsvecka 38.-40. Anledningen är framför allt skulderdystoci och problemen att hjälpa ut ett makrosomt foster (vikt över 4500 gram i fullgången graviditet). Överburenhet ökar risken för makrosomi 3-7-faldig och skulderdystoci förekommer hos 40% av överburna foster.