Reaktionsfasen

Chockfasen dämpar känslorna, medan reaktionsfasen låter dem komma. Känslorna kan förväxlas snabbt och kan förvirra omgivninen såväl som den som upplever dem. I reaktionsfasen förekommer även minnes-och koncentrationssvårigheter, som kan förekomma även långt in i nästa krisfas. Man tappar tanken och det är svårt att lägga saker på minnet, man är rastlös, till och med diffus. Dessa reaktioner varar längre än känsloupplevelserna och kan således ibland vara svåra att relatera till händelsen.

Reaktionsfasen kan vara såpass tung att man vill hoppa över den. Det kan man lätt förstå, men att förtränga sina känslor kan med tiden börja visa sig som bitterhet, som reflekteras även i bearbetningsfasen.